Cum a devenit Marx comentator sportiv – Scena 3

Cum a devenit Marx comentator sportiv

Comedioară antipolitică

Personaje
MARX
VECINUL
BALERINA
MASCATUL
MASCATA
DIACONUL

Scena 3. [pentru scena 2, apăsați aici]

…Același cadru. Cei trei (Marx e tot în baie) cântă „Oda Bucuriei” în cheia… Gol-gol-gol-gol, gooool… Intră brusc în cameră (Eventual pe fereastră, ca să respectăm stilul… mascaților!) doi mascați, cu pistoale îndreptate spre Balerină și Vecin. Ambii sunt masivi, poartă costume negre de „intervenții speciale” și cagule; au stații de radio-recepție.

MASCATUL I: Bă, ce se-ntâmplă aici?! Ce faceți tărăboiul ăsta, mai mare ca Forțele Aliate în Irak?

BALERINA: Fără politică, drăguță.

MASCATUL II (cu voce groasă): Gura, domnișoară!

BALERINA: Și, dacă-s tovarășă?

MASCATUL II: Tovarășa, nu ne insultați în exercițiul misiunii!… (Mascatul I verifică încăperea; își pune Campari într-un pahar, să căznește să bea cu paiul strecurat prin țesătura care-i acoperă gura.)

MASCATUL I: Fără politică?! (O privește compătimitor pe Balerină.) Ce mai există, astăzi, fără politică, (Voit ironic.) to’arășa?!

VECINUL (îl studiază): Ce bine hrăniți sunteți, toa’rășul!… Văzându-vă, îmi dau seama cât a crescut nivelul de trai în România…

MASCATUL I: Nu răspundem la provocări social-politice.

BALERINA (îi fixează pe cei doi Mascați): Am o curiozitate devastatoare: voi doi sunteți bulangii?

MASCATUL II: Eu sunt domnișoară, doamnă!

BALERINA: Travesti?

MASCATUL I: Cucoană, trage-ți fermoar la guriță! Că dacă o fac eu, e vai de mama ta…

VECINUL: Respectând normele europene ale civilizației, parcă ar trebui să vă prezentați, dom’ Hercule!… Mai ales într-un hotel de cinci stele. (Scârbit.) Cum mama dracului ajung aici toți mușchiuloșii subdezvoltați intelectual?…

MASCATUL I (îl împinge, aproape să-l dărâme din fotoliu): Meștere, fără scandal!… Cred că ar trebui să-ți pui nădragii, avem două doamne aici…

VECINUL: Cred că dumneata ar trebui să te îmbraci! Aici nu-i ștrand! (Mascatul I se uită uimit la costumul lui.)

BALERINA (către Mascatul I): Bă, dar ție nu ți-e jenă să intri într-un hotel de lux în costumul lui Adam?!

MARX (din baie): Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool! (Cei doi Mascați se aruncă la podea, în momentul în care Marx a demarat „tirul” verbal. Ambii  îndreaptă simultan pistoalele spre ușa băii.)

VECINUL (privind parada modei): Gooooooooooooooooooooooooooool, Ilie Dumitrescu! (Mascații își îndreaptă pistoalele spre el. Mascatul I se repede la Vecin, îl imobilizează în fotoliu.) Sigur că da (Se uită ironic la mascat.), e gol!

BALERINA: E gol-gol-gol!… (Către Mascatul II, căruia de acum îi vom spune Mascată.) Și tu, drăguță, cred că ar trebui să-ți tragi ceva pe dumneata. Cel puțin, pune-ți sutien! Pe aici nu se poartă topless. (Mascata își studiază atent îmbrăcămintea.)

MASCATA (către Mascat): Nu-s îmbrăcată corespunzător, dragă?!

MASCATUL (o studiază debusolat): Parcă da!… Ca și mine, mascat din cap până-n picioare.

MARX (din baie): Goooooooooooooooooooooooooooooool! (Mascatul și Mascata înaintează spre baie, cu pistoalele ațintite spre ușă.)

BALERINA (spre cei doi nou veniți): Aveți mandat de la Procuratură să năvăliți peste noi?

MASCATUL: Unde-i bossul?

BALERINA (mirată): Cine-i bossul?

MASCATUL: Cel căruia i s-a repartizat această cameră! Persoană foarte importantă.

MASCATA: Candidatul, bă!

MARX (iese cu prosopul înfășurat în jurul mijlocului): Eu sunt titularul acestei camere!

MASCATA: Dumneavoastră sunteți VIP-ul venit sub acoperire, care am aflat că candidați la Prefectură? Vi s-a repartizat acest apartament, nu?!

BALERINA: Și eu tot în această cameră am fost trimisă!

MASCATUL: Dumneata ești de gen feminin, logic, nu poți fi bossul!

BALERINA: Drăguță, vreau să-ți spun ceva frumos. Îmi place ordinea, dar nu și oamenii care susțin că asigură ordinea! Priceput?! (Explicativă.) Că, ori sunteți bâte, ori corupți până-n măduva spinării. Am atâtea exemple…

MASCATUL (agitat): Domnișoară, asta sună foarte clar a jignirea forțelor de ordine!

DIACONUL (intră Diaconul; e voios, se clatină, amețit de băutură; îmbăcat neglijent, pantaloni treisferturi, jerpeliți, un tricou portocaliu, cu literele „Casa Fiesta” scrise cu negru; e neras, păr vâlvoi, dar cu urme de gel. Poartă trei fulare cu emblemele echipelor Rapid, Dinamo și Steaua): Și, care-i pro… pro… blema?! (Marx  îl studiază o clipă pe nou-venit, reintră în baie.)

MASCATA (aproape luându-l pe sus): Dumneata susții că ești bossul, Agamiță?!

DIACONUL: Nu țipa la mine, că am aler… aler… alergie la zgomot! (Către Mascată.) Ce decol… decoltat ești, bă… bă… băiețică…

BALERINA: Dânsa e femeie!

DIACONUL(către Mascată, privind-o mirat): Mda, sunteți mai des… deschisă la culoare. (Îl privește și pe Mascat.) Și dumneata pre… pre… feri culorile deschise? Că te văd alb din ca… ca… cap până-n pi… pi… cioare.

MASCATUL (se privește): Eu sunt negru, domnule, n-ai băgat de seamă?

DIACONUL: Să mor, dacă ob… ob… servasem!… (Îi trece în revistă pe toți din cameră.) Aici se  ține Con… con… con…cursul?

MASCATUL: Care concurs?

DIACONUL: Eii și dumneata, care con… con… curs?!… Con… concursul… unde vor vo… vo… ta și tele… tele… spectatorii… Când începe con… con… con…

MASCATUL (nervos): Concursul!

DIACONUL: Așa!… De comen… comen… comentatori. Hai Dinamo, hai Steaua, hai Rapidul, în ordine alpha… alphabetică, să nu se supere nimeni!

BALERINA: Dinamo, Steaua, Rapid, în ordine (Îl imită.) „alpha… betică”?

DIACONUL: Ce me… memorie aveți!

BALERINA: Din câte învățasem în clasa I, litera R e înaintea literei S…

VECINUL: Eii, domnișoară!  Astăzi, și alfabetul se schimbă în funcție de cel care dă mai mult…

MARX (din baie): Totul se cumpără, nimic nu se pierde… din vedere!

DIACONUL: Ce mi-e S, ce mi-e R…

MASCATUL: Ții cu toate trei?

DIACONUL: Eu su… sun… sunt un suporter în… înfrățit. Eu su… eu su… nt su… su… porterul vii… viitorului.

MASCATA (miștocară): În prezent, dumneata cu cine votezi?

DIACONUL: M-a trimis bossul nos… nostru, Conul Jorj, îl ști…știți, negre… negreșit. Știți,  gara… gara…

MASCATUL: Vii de la gară?

DIACONUL (dă supărat din cap): Eu-s bucu… bucu… reștean, frate, ce să caut la ga… gară?!  (A uitat ce vrea să spună.)

VECINUL: Conul Jorj, gara… gara, gargară…

DIACONUL: A, da! Am gara… gara… gara…

MASCATA: Lasă gara, omule, du-ne la aeroport!

DIACONUL: Nu mă le… le… leza, că am relații! (Privește ostentativ în sus.) Am gara… gara… garan… ția de la Co… Co…

MASCATUL: Coca Cola Light sau fără zahăr?

DIACONUL: Mai vor… vorbim noi, oț… oțule! Conul Jorj mi-a gara… gara…

MARX (pe gânduri): Ți-a garantat!

DIACONUL: Așa! Că eu voi fi pri… primul la acest con… concurs de comentatori (Balerina în aplaudă.) spor… sportivi. Că am o… o… dic… dic… cție, pe ochii mei, mai-mai ca Cris… Cris… ca Cristian…

BALERINA (îl miroase, se strâmbă): Cristian Dior…

DIACONUL (atrăgându-i atenția cu un deget dus la obraz): Cris… Cristian Țopescu, ‘mni… șoară! Și chiar dacă, dacă n-aș fi Țope… Țope…

VECINUL: „Escu”, de Tudor Mușatescu!

DIACONUL (nu-l ia în seamă): Tot eu aș câș… câș… tiga con… cursul. Că așa vre… vre… a Conul Jorj, de când m-a luat de la bi… bi… serică.

MASCATA: Ești popă?! (Bate în lemnul patului.) Sau călugăr rătăcit prin Capitală?

DIACONUL: Am fost prea păcă… păcă…

MARX (cu voce tare din baie): Tos…

DIACONUL: Ca să mă pri… pri… mească prin… printre popi, deși (Șoptit.) erau câ… câ… țiva mai vițioși de… de… decât mine! Și nici mă… mă… măcar n-aveau profesionala de că… căi ferate! (Cu glas normal.) Am fost ze… ze… zece ani diac… diac… diac… on și m-a pus Conul Jorj (Se hlizește la mascați.) șef… șef… șef… ul galeriei. Că eu c… c… cânt foarte frumos, melo… melo… melodios, mi-a zis dân… dânsul…

BALERINA (sarcastică): Da, ai o voce de Operă, nu alta! Lumea comentatorilor sportivi, atât de  cenușie în ultima vreme, are nevoie de o asemenea voce. (Diaconul vine și îi sărută mâna dreaptă.)

DIACONUL: Așa mi-a zis și Co… Co…

MASCATA: Conul Jorj!

DIACONUL: Că vocea mea alu… alu… ngă violența de pe stadioanele din toa… toată ța… ța… ța… ra!

BALERINA: I-auzi!… Poate te împrumută și Parlamentul, pentru sesiunile fierbinți…

DIACONUL: Conul Jorj n-a vrut să ur… ur… ce-n Parla… Parla… ment, deo… deocamdată. Că nu e, nu e timpul. Plus că a… avea alte chel… chel (Se strâmbă.)… cheltuieli mai import… import… ante.

VECINUL: Niciodată nu-i prea târziu, domnule tenor…

DIACONUL: Prefer să-mi spu… spu… spuneți diacon. E mai religios… Mai con… con… contemporan.

BALERINA: Domnule diacon, cu ce arie calmezi galeriile de pe stadioanele (Ironică.) eternei, fascinantei Românii??

DIACONUL (fericit): Pă ei, pă ei, pă mama lor! (Balerina aplaudă ironic. Diaconul se aprinde, îi invită din mâini pe ceilalți să strige și ei.) Pă ei, pă ei, pă mama lor!…

MARX (din baie): Tulburător…  Pă ei, pă ei, pe garduri cu ei!

BALERINA: Fascinant…

MASCATA: Bă, lăsați circul! (Aspră.) Unde-i Conul Jorj?

DIACONUL (ducându-se la mini-bar): La club, unde să… să fie! (Ia o sticlă de whisky. Toastează.) Pentru ord… ord… inea din această țară penal de de… de… dezor… dezor… donată!… (Bea direct din sticlă. Îi privește pe mascați. Ridică sticla.) Jos masca… masca… ții!

BALERINA: Chiar așa! Jos masca, malacilor! Pe aici oamenii umblă cu obrazul descoperit…  Dacă n-au, cumva, două fețe, ceea ce înseamnă că  n-au niciun obraz. (Intră în baie, îl dă afară pe Marx.)

VECINUL (privind parada modei): Goooooooooooooooooooooool! (Marx iese din baie, privește plasma.)

MASCATUL: Bă, liniște!…

VECINUL: Silence please, Sir!

MASCATUL: Mă, te joci cu focul!

DIACONUL: Să vină pompierii!

MASCATUL (către Diacon): Când ziceai că vine Conul Jorj, aici?

DIACONUL: Tot ce pot să… să… să-ț spun e că Co… Conul Jorj vrea să mă fa… fa… că comen… comentatorul lui de ca… casă!

BALERINA (din baie): I-auzi!

DIACONU: Că niciun pa… patron nu poate răz… răz… bi, dacă n-are un comen… comentator de-al lui. Care să spe… spe… rie arbitrii și ad… adversarii.

MASCATUL: Tu să mă sperii, băi, Gagamiță?!

MASCATA (râzând): Gagamiță, ce haios sună!

MARX: Agamemnon! (Balerina iese din baie.)

DIACONUL: Vrei să-l… să-l sun pe Co… Conul Jorj? Pă… pă ochii mei, vrei?! (Mascatul se plimbă nervos. Ia dintr-un buzunar al echipamentului special un „radio-recepție”, se retrage în baie.)

BALERINA: Poate devin și eu comentatoarea de casă a vreunui baron de mucava… (E o tăcere apăsătoare. Diaconul mai trage o dușcă.)

DIACONUL: Când începe Con… con-cursul, gen… gen… tlemeni? (Scandează” Steaua, Steaua!”.)

MASCATA: Mă, voi vorbiți codat! (Îl zguduie pe Diacon.) Ce concurs, unde și când?

MARX: Strict secret, domnilor!… Drept pentru care vă rugăm să părăsiți această încăpere. Ne-a fost repartizată pentru repetiții…

DIACONUL (către Marx): Tinere, pot să in… vi… vizitez pu… puțin  apar… apartamentul tău? (Arată baia.) Să mă spăl pe mâ… mâini, ca să nu zic că fac pi…pi. (Marx îl invită din gesturi. Diaconul intră în baie.. Marx se retrage lângă ușa de la intrare. Vorbește în șoaptă la mobil.)

MARX: Zexe, suntem patru concurenți, tată! Unul le știe, mănâncă fotbal pe pâine. E cam sonat, privește parada modei și susține că vede meciuri de fotbal. Țipă bine la gol, nu peste mine, însă nu merge cu faza, e cam poet…. (Ascultă. Balerina își umple un pahar cu whisky.) Nu mă tem de el!… Mai e o blondă, cu craci și silicoane de telenovele, ceea ce înseamnă că are destule șanse…

BALERINA: Ce atmosferă de înmormântare! Suntem la vestiare, e pauză și conduc adversarii?! (Balerina bea. Mascata își toarnă un Campari. Diaconul iese din baie.)
MARX (în șoaptă, la mobil): Al treilea e un bâlbâit (Diaconul bea din sticlă. Mascata bea cu paiul.). Un diacon ajuns șef de galerie. (Mirat.) Susține că ține cu trei echipe.

DIACONUL: Pentru Co… Co… Conul Jorj!

MARX: Bătrâne, aici e poanta! Cel mai mult mă tem de bâlbâit. Spune că are „spate” greu, bre, pe Conul Jorj, ăla de se lăfăie pe toate canalele de televiziune. ~la de-i înjură, de-i spurcă pe toți, de-a făcut, dracul știe cum, vagoane de parai, dar se vaită că l-a ruinat fotbalul. (Încheie brusc convorbirea, ascunde mobilul sub prosop.)

MASCATUL: Asta-i camera bossului! (Iese grăbit, se uită la numărul camerei. Revine.) Da, apartamentul 13, nu mai există nicio îndoială!

DIACONUL: Du… du… dubito ergo su… su… sum!

MASCATUL (tunând): Băi, ergo, unde-i bossul? Lasă vrăjelile astea ieftine și spune unde l-ați ascuns, că vă așteaptă duba jos! (Disperat, caută prin cameră.)

DIACONUL: Și ca…  ca… ca… re-i problema?

MASCATA: Unde l-ați ascuns, mama voastră de teroriști?

DIACONUL: Te… te… rog nu mă face… tero… tero… (Tușește.), că te… te dă Conul Jorj în judecată și-nfun… și-nfunzi pușcăria, c… c… cât ești de negru, la țo… țoale și la cuore! N-ai au… a…uzit de Conul Jorj?! (Imperativ.) Bă, vă cumpără pă toți! Cu ho… ho… telul ăsta și cu… cu  toți care-s cazați în el! (Strigă” Hai Rapidulețul!”.)

MASCATUL (îi face un semn Mascatei. Ambii încep să-i lege cu frânghii: Mascata pe Marx, Mascatul pe Vecin.)

VECINUL: Te rog să reții numele meu: Napoleon! Te-am atenționat…

MASCATUL: Napoleon fâs! Să mori de râs.

BALERINA: Există martori, domnule Napoleon, că v-a jignit.

MARX: Iar eu sunt Marx!

MASCATA: Bine că nu ești Engels…

DIACONUL: Da’ cul… cul… cul… tă mai ești cu… cu…cuconiță! Te pri… pricepi și la muzi… că… că… cla… clasică, hă, hă! (Mascata îl privește dur. Diaconul trage o dușcă, își scoate mobilul. ) Conul Jo…Jo…, vor să mă… mă lege mas… masca…

VECINUL: Teatrul Masca dă spectacole la stația de metrou Piața Unirii…

DIACONUL (deranjat, spre Vecin): Nu mă bruia, meș… meș… meștere, ce dacă eu îs… „real people”! (La mobil.) Șefu, mă refer… refeream la masca… mascații infil… infil… trați în sala de con… con… curs de Opo… opo…

BALERINA: Opa, opa, băiețelu’!

DIACONUL (se uită către fată, vesel): Opa, opa, op-șa-șa!… (Tresare. În mobil.) Masca… mascații din Opoziție, șefu’! (Mascata îi smulge mobilul. Începe să-l lege.) Te rog să mă… mă… scuzi, dar ai, ai piz… piz… zi-dit-o, cuco… cuco… niță! (Mascatul vine să o lege pe Balerină.)

BALERINA: Cătușe n-ai, malacule, că suntem în Mileniul III? (Începe să o lege.) Tot comuniști și securiști ați rămas, mă, ‘rați ai dracului de magnați contemporani! (Sictirită.) Ne legați ca pe Ceaușești…

MARX: Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool Ilieee Dumitrescuuuu!… Aveți reluarea unei faze de antologie: magicianul Hagi s-a lansat pe dreapta, urmează șerpuirea lui diabolică, pasă de doctor docent la Cambridge, în acest minut 19, și…

VECINUL: Goooooooooooooooooooooooooooooooooool! E 2-1 pentru „tricolori”!

BALERINA: Gol, gol, gol, gol, gol, de cinci ori gol! Goooooooooooooooooooooooool Hagi!

MARX: „Ghiulea” din alergare, cu… dreptul, rețineți, cu dreptul, de la distanță, șut letal pentru Islas. Gooooooooooooooooooool!

BALERINA: E 3-2 pentru noi! Don’t cry for me, Argentina!

DIACONUL: Go… go… go… gol, goooooooooooooooooool!

MASCATUL: Bă, da’ tâmpit mai sunt! A început meciul și nu m-am concentrat, ascultând prostiile voastre aici! (Mascatul privește uimit plasma care transmite parada modei. Mascatul ia telecomanda, caută meciul, care nu e nicăieri.) Bă, unde-ați ascuns meciul?!

VECINUL: În istorie…

MASCATUL (furios): Ia mai lăsați-mă cu (Se strâmbă.) „generația asta de aur”! Ce, mama ei, a făcut de-ați băgat-o în istorie?! S-a băgat cu fundu’-n poartă, asta a fost!

MARX: Cu fundu’n poartă a învins Colombia, SUA…

MASCATUL (strâmbându-se): SUA, mare scofală!? O învingem și noi, ăștia de aici…

VECINUL: 3-2 cu Argentina, asta n-o mai știai…

MASCATUL (îl ia de bărbie): Ești Napoleon cel ‘oț, da?! (Îl zguduie.) Bă, voi habar n-aveți cine sunt eu!

DIACONUL: Tu ai… ai fo… fost ca… ca… calul lui Napoleon! Ca… ca… calul’ lui era mas… mascat.

MASCATUL (își scoate cagula): Bă, așa mă recunoașteți?… (Mândru.) Eu am jucat fotbal, tată, la juniorii Jiului Petroșani. Apoi, în „B”, la rupere, doi ani la Minerul Lupeni, doi la Motru, unul la  Moldova Nouă, în „C”… Eram o valoare. (Plin de el.) Pe partea mea, dacă trecea mingea, nu trecea omul!… M-am ofticat că nu m-a selecționat Iordănescu pentru America, unde a luat toate mazepele! Și asta numai pentru că n-am jucat la Steaua.

DIACONUL: Huooooo!

MASCATUL: Așa m-am decis să-mi caut o meserie ca lumea (Se uită la echipamentul lui.), ca asta. Da’ , bă, știu cum e cu bășica, nu ca atâția tontălăi care turuie verzi și bălțate pe la TV, că radio nu prea mai ascult… (Bea un Campari.)

DIACONUL (cântă, se uită la Mascată, îi face cu ochiul): Eca… eca… terino, vedea… vedea-te-aș moartă, cu dri… dri… c la poartă și ca… ca…     i mas… mas… cați! (Sună aparatele de radiorecepție ale celor doi Mascați, ambii vorbesc la ele.) Hai Di… Di… Di… namo!…

[Sfârșit scena 3] [continuați la scena 4]

4 comentarii

  1. Ma gindesc la un titlu in engleza pentru piesa Dumneavoastra ” The New Scumbags ” or just ” The Scumbags ” Cu siguranta, voi reciti Scena 1, Scena 2 si Scena 3. In orice caz, ADN-ul caragialesc este evident. Felicitari !

  2. Nea Mircea, am ras pe infundate. Conul Jorj, da?! De la Jiji, nu?! Nu credeam atat de seriosul comentator sportiv ascunde atata umor. Felicitari!

  3. Ma gindesc la un titlu in engleza pentru piesa Dumneavoastra ” The New Scumbags ” or just ” The Scumbags ” Cu siguranta, voi reciti Scena 1, Scena 2 si Scena 3. In orice caz, ADN-ul caragialesc este evident. Felicitari !
    +1

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *